Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Název obce

Vývoj názvu obce podle archivních dokumentů - Želešice

     V latinské listině krále Přemysla Otakara I. ze 7. listopadu 1228 je uveden název Želešic ve tvaru Chelesiz (CDB II, 320). Na listině z roku 1342 Schellschiz (CDM VII, 437), roku 1349 Zelsicz (ZDB I, 1 10), roku 1446 z Želšicích (KP III, 213), roku 1499 Sselssicz (DM VI, 4), roku 1554 Zelczycz (DM VII, 30), roku 1604 Zielissicze, (Chrlický urbář), v letech 1674 a 1718 Schellschitz, 1720 Schelschitz, 1846 Schöllschitz, Žýlossice, 1872 Schöllschitz, Žilošice, 1881 Želesice, 1924 Želešice, Schöllschitz. 

       Lidová podoba místního jména obce Želešice je Žilošice, do Žilošic, Žilošák, žiloské. Německy [Šeilšets], v Moravanech [Šeilsets]

 

Výklad místního jména - Želešice

   Místní jméno Želešice vzniklo připojením přípony -ice k osobnímu jménu Želech, které má hypokoristický tvar. Hypokoristikon je slovo změněné po způsobu dětské mluvy. V českém jazyce se vyvinuly zvláštní hypokoristické koncovky, z nichž nejoblíbenější byly - ch a příbuzné s ní - cha, -šek, -ša atd., jako např. Vach, Vácha, Váša, Vašek = Václav, nebo Pech, Pícha, Píša, Pecháč, Pechoč = Petr.

   V našem případě jde o zdrobnělinu jména osobního s komponentem žěli-, želeti, litovati. Nositel zdrobnělého jména ŽELECH se tedy mohl jmenovat například Želimír, Želipluk, Želislav, Střetužel apod. Jméno  obce je tedy odvozeno patrně od jména jejího původního majitele Želecha. Želešice = ves lidí Želechových.