Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Zprávy o činnosti

 Zpráva o činnosti za rok 2021 až 2022

 

Zpočátku se činnost Spolku odvíjela podle plánu. V září byly zaslány vzorky na košt do Obřan. Přitom bylo konstatováno, že vzorky zaslané na výstavy v Brně, v Chrlicích, v Židlochovicích nebyly recipročně vráceny na naši výstavu, která se nekonala z důvodu vládního nařízení o šíření covidu.

V říjnu jsme uspořádali zájezd na Salon vín do Valtic se zastávkou v Mikulově. Zde jsme na památném kopci Turold prohlédli druhohorní vápencovou jeskyni. Výlet se i díky pěknému počasí vydařil.

V prosinci se uskutečnil tradiční „Pochod po sklepech“, tentokrát po sklepech hajanských vinařů. V závěru pochodu se prezentovali v Klubu svými víny členové Spolku, kteří nemají reprezentativní sklepy. Další měsíce ovlivnilo omezení schůzování kvůli Covidu.  Diskutována byla oprava střechy nad historickou částí Klubu včetně stropu nad kanceláří. Pan Příkazský, navrhnul několik řešení. K realizaci nedošlo vzhledem k stavebním pracem na příjezdových komunikacích, které zahájila obec.

Rozkopaná vesnice jen mírně ovlivnila návštěvnost, již 33. Místní výstavy vín, která se konala v posunutém termínu 8. května. Výstava se vydařila díky pěknému počasí, pěkným vínům i díky zapůjčeným chladicím boxům, které udržovaly vína v kondici.

      V červnu se dostalo na pořad uspořádání volební schůze s řádným zápisem, kvůli zapsání dokladů do registru veřejných listin a do registru skutečných majitelů, jak to vyžaduje zákon o spolcích. Tyto úkony nám umožní čerpat dotace.

Koncem června jsme se sešli na tradičním „Zakončení sezony u rožně“. Posezení se vydařilo díky př. Vybíralovi a Masopustovi, kteří mistrně ovládli bufet.

Byl připraven návrh plánu práce a program výroční volební schůze na 2. září 2022.

 

 

Zpráva o činnosti Vinařského spolku za rok 2017

 

I když máme zavedený vinařský rok od září do června, zmíním se o činnosti Spolku v roce kalendářním.

 

Na začátku roku jsme se, jako obvykle věnovali výstavám vín v okolí, přičemž vyvrcholením byla výstava naše. Celkem bylo obesláno 19 výstav celkem 318 ti vzorky. Největší měrou přispěli př. R. Urban (62), Tománek (53), Masnicovi (48), J. Pavlas (40).  Na naši výstavu dodali naši vinaři 188 vzorků. Tady se zmíním též o jedné, poněkud opomíjení povinnosti člena a to je zúčastnit se nejméně dvou výstav jako hodnotitel, což nebývá dodrženo. Povinnost dodat 2+2 vzorky na výstavy máme ošetřenou finanční kompenzací. Stejně tak proplacení vína nad 6 vzorků. Systém je spravedlivější než dříve, ale je třeba stanovit přesný řád ve sběru vzorků, s tím, že každý kdo nasmlouvá výstavní partnery, dohodne počet vzorků, zajistí kontakt a odvoz a dovoz včetně termínů.          

 

V roce 2017 nám byla poskytnuta obecní dotace na činnost 38 tis. Podle smlouvy měla sloužit k propagaci vinařství a na zájezdy s vinařskou tematikou. Toho jsme se zhostili v průběhu roku celkem 5krát. Propagací byla výstava. Zájezdy byly čtyři. Hned zjara to byly otevřené sklepy v Popicích (11osob), pak Kyjov (10osob), Dolní Kounice (5), na podzim to bylo rakouské město Rust (45lidí). Všechny akce se líbily. Na podzim jsme požádali obec o dotaci i na rok 2018. Účel dotace byl rozšířen o provoz a údržbu areálu spolku. Nicméně

 

  příspěvek, na popíjení vína za obecní peníze mě, ve srovnání např. s vedením mládeže ke sportu, připadá poněkud nemorální. Měli bychom více propagovat vinohradnictví popř. sadařství, jak bývalo zvykem u našich zakladatelů. Popřemýšlejte jak vylepšit veřejné mínění o Vinařském spolku. Například výstavou výpěstků, burčáku, ukázkou vzorového vinohradu a sklepního hospodářství formou exkurze pro žáky, kteří si vybírají povolání ad.

 

Brigádnická činnost se týkala hlavně přípravy výstavy, vesměs se zapojili všichni, i když lepší evidence by leccos napověděla. Potěšila mě účast a chválím i odvedenou práci při odvodnění okapu v dvoře. Je vidět, že umíme za to vzít i když, náš věkový průměr neklesá. Toho bych chtěl využít i při akci, která nebude tak vidět, ale je nejméně tak důležitá. To je podepření, resp. zajištění základu zdi z Farní ulice. Dodavatelsky ale i s naší pomocí je třeba udělat záklop štítové zdi a ocelové schody na půdu v prostoru kůlny. Obojí by bylo dobré zbudovat do výstavy.

 

Zpráva o stavu členské základny. Letos na podzim nás, opustil zakládající člen Fr. Snídal. Čest jeho památce. Podle presenční listiny má spolek 26 členů a 2 čekatele. Jsou to Ing. Jiří Papoušek, Martin Masopust. V této vinařské sezoně mělo několik členů účast menší než 50% . Podle stanov jim na ½ roku zaniká nárok na požitky z hospodaření spolku. (Neplatí na zájezdy dotované obcí.)

 

Podle čl. 3.6.  Stanov zaniká členství kromě jiného též rozhodnutím členské schůze. Členská schůze tedy rozhoduje o zániku členství neaktivních členů. Navrhuji zrušit členství všech členů, kteří se nezúčastňují aktivně práce Spolku. Výjimkou jsou čestní členové, jako jsou Ing. A. Burian a St. Levíček.

 

Na závěr roku se uskutečnil tradiční pochod po sklepech. Jako obvykle se vydařil. Děkuji za bohatou nabídku, která někdy překročila hranici, kdy je ještě člověk schopen plně ohodnotit krásu vašich vín. Někdy méně znamená více.

 

 

Zpráva o činnosti – 2016.

Činnost spolku se ubírala v ustálených kolejích, vesměs dle plánu. První akcí, kromě obvyklých schůzek s kontrolní degustací , byla v únoru účast na dnu otevřených sklepů v Popicích. V březnu byla dodavatelsky  opravena střecha nad  větší  částí budovy.  Byl tím v „hodině dvanácté„  napraven havarijní stav. Následovala brigáda na úklid dřeva  ze staré střechy. Při vyklízení kůlny byly zjištěny rozvalené základy zdi z Farní ulice. Je třeba zařadit do plánu oprav. Průběžně jsme se zúčastňovali jak vzorky, tak osobně  řady výstav v okolí. Vyvrcholením byla, koncem dubna , naše výstava . Inovací na výstavě bylo pořízení skládacích stolů na místo školních lavic použitých jako nalévací pulty. Je třeba ještě staré lavice odvézt do sběru.

V květnu jsme, po delší době, navštívili ochutnávku na Weinparade Poysdorf. Tato akce, které se zúčastnilo 39 občanů byla veřejná s podporou obce.

Závěr sezony v červnu se odbyl v tradičním duchu – u rožně se steaky a s dobrým vínem.  

Po dovolených nastal čas sklizně, který byl přerušen výletem do Valtic, kde jsme si prohlédli zámek a expozici kopií korunovačních klenotů a posléze ochutnali vína z kolekce Salonu vín. I tato akce byla s finanční spoluúčastí obce. Zúčastnilo se 40 občanů.

Na podzim jsme oslavili dva naši členové význačná jubilea.  Členové výboru předali dárkový koš Fr. Snídalovi k 85-tým narozeninám, společně jsme pak oslavili 70- tiny s L. Martínkem.   

V tomto období  jsme řešili havárii odpadů z WC, která vyřadila na týden provoz vinárny. S opravou odpadů  a s novou podlahou si poradila dodavatelská firma.

Předposlední akcí , kde se otiskla stopa spolku byl Martinský košt pořádaný vinárnou na kterém jsme se podíleli více než desítkou vzorků.

V současnosti máme 30členů, z toho aktivních 26, přičemž jich 20 obdělává vinice.