Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Zprávy o činnosti

 

Zpráva o činnosti – 2016.

Činnost spolku se ubírala v ustálených kolejích, vesměs dle plánu. První akcí, kromě obvyklých schůzek s kontrolní degustací , byla v únoru účast na dnu otevřených sklepů v Popicích. V březnu byla dodavatelsky  opravena střecha nad  větší  částí budovy.  Byl tím v „hodině dvanácté„  napraven havarijní stav. Následovala brigáda na úklid dřeva  ze staré střechy. Při vyklízení kůlny byly zjištěny rozvalené základy zdi z Farní ulice. Je třeba zařadit do plánu oprav. Průběžně jsme se zúčastňovali jak vzorky, tak osobně  řady výstav v okolí. Vyvrcholením byla, koncem dubna , naše výstava . Inovací na výstavě bylo pořízení skládacích stolů na místo školních lavic použitých jako nalévací pulty. Je třeba ještě staré lavice odvézt do sběru.

V květnu jsme, po delší době, navštívili ochutnávku na Weinparade Poysdorf. Tato akce, které se zúčastnilo 39 občanů byla veřejná s podporou obce.

Závěr sezony v červnu se odbyl v tradičním duchu – u rožně se steaky a s dobrým vínem.  

Po dovolených nastal čas sklizně, který byl přerušen výletem do Valtic, kde jsme si prohlédli zámek a expozici kopií korunovačních klenotů a posléze ochutnali vína z kolekce Salonu vín. I tato akce byla s finanční spoluúčastí obce. Zúčastnilo se 40 občanů.

Na podzim jsme oslavili dva naši členové význačná jubilea.  Členové výboru předali dárkový koš Fr. Snídalovi k 85-tým narozeninám, společně jsme pak oslavili 70- tiny s L. Martínkem.   

V tomto období  jsme řešili havárii odpadů z WC, která vyřadila na týden provoz vinárny. S opravou odpadů  a s novou podlahou si poradila dodavatelská firma.

Předposlední akcí , kde se otiskla stopa spolku byl Martinský košt pořádaný vinárnou na kterém jsme se podíleli více než desítkou vzorků.

V současnosti máme 30členů, z toho aktivních 26, přičemž jich 20 obdělává vinice.