Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Znak obce

Znak obce - Želešice

    Ve fondu C-160 Archiv obce Želešice, který je uložený ve státním okresním archivu Brno-venkov v rajhradském klášteře, se nachází na mnoha papírových dokladech několik přitištěných obecních pečetí a dokonce ve dvou velikostech a variantách. Tzv. malá želešická pečeť je oválná   (17 x 19 mm) a v polceném pečetním poli je vpravo vinařský nůž (kosíř) a vlevo vinný hrozen se dvěma listy. Opis tvoří text S.DE.SCHEL.SCHICZ*, který je vně ohraničen perlovcem. Tato pečeť je přitištěná např. na listině - kupní smlouvě z 12. 2. 1816 (C-160, č.4).

     Ze stejné doby je i tzv. velká želešická pečeť ( průměr 22 mm ), která vyhlíží takto: na polceném barokním štítě v pravém poli kosíř, v levém poli vinný hrozen se dvěma listy. Štít dole mírně zasahuje do opisu, pečetní obraz je lemován linkou, opisem a jednoduchým věncem. Opis tvoří nápis S.DE.SCHEL.SCHICZ*. Tato pečeť je uložena ve Státním okr. archivu Brno-venkov pod sign. C-160, i.č. 53.

Mladší obecní razítka z období tzv. První republiky již nebyla polcená.

Návrh tedy vychází z nejstaršího znázornění obecního znaku, který byl dokonce vyveden v pečeti na štítě, což znamená, že byl užíván bez pochyby i jinak, než jen při pečetění listin.

Barvy ( červená ) a kovy ( stříbrná-bílá ) byly zvoleny mimo jiné taky pro svůj slovanský původ.

     Obecní znak v této podobě byl přijat heraldickou komisí Parlamentu České republiky a od 1. 1. 2000 jej obec Želešice užívá jako oficiální znak

 

znak o1