Vinařský spolek Želešice

Želešice, Hajany

Úvod

Vinařský spolek Želešice

znak nový bar4 

Vinařství v Želešicích má kořeny již v dávném středověku, kdy bylo spojeno s provozem brněnského Kláštera sv Anny a částečně biskupství Olomouckého. Zbytky vinic původního obyvatelstva můžeme dodnes najít na různých místech v katastru obce ať již ve formě teras , či v ojedinělých pozůstatcích zdivočelé révy. S ukončením 2. světové války došlo k zásadní změně obyvatelstva a současně k dočasnému utlumení vinařství v Želešicích. Novodobá historie vinařství se otevírá až v 80-tých letech minulého století, kdy došlo k založení vinařského spolku a obětavou iniciativní prací několika nadšenců se podařilo obnovit vinařství do dnešní podoby. V současnosti má vinařský spolek asi 30 členů, kteří aktivně hospodaří na několika ha vinic. V klubu probíhá pravidelná odborná a osvětová činnost, díky níž se vinařství v obci dostalo na velmi vysokou úroveň, dalo by se říci do kvality zcela srovnatelnou s největšími vinařskými regiony u nás. S uvedením vinařského zákona do praxe se také obec Želešice zařadila mezi obce vinařské. Podle vinařského zákona z roku 2004 patří vinařská obec Želešice do oblasti MORAVSKÉ, podoblasti VELKOPAVLOVICKÉ.